Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • praca opiekuńcza nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • metodyka edukacji przedszkolnej,
 • metody alternatywne i aktywizujące we edukacji wczesnoszkolnej,
 • edukacja przedszkolna a integracyjna,
 • edukacja przez ruch,
 • zajęcia artystyczne i teatralne,
 • ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej,
 • tworzenie programów wczesnoszkolnych,
 • dobór podręczników i pomocy dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.