Inne kursy

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Kursy przygotowują Uczestników pod względem praktycznym i teoretycznym z szerokiego zakresu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • kompendium wiedzy z określonej dziedziny,
  • teoria i praktyka,
  • specjalistyczne warsztaty udoskonalające umiejętności z danego obszaru.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

  • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
    Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
  • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
  • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
    i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.