Kurs wykonywania prostych prac remontowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykonywania prostych prac remontowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy i renowacji
 •  Tapetowanie
  • Ocena stanu podłoża i jego modernizacja
  • Dobór technologii wykonywania prac
  • Nakładanie nowych powłok malarskich i tapet
  • Ornamentowanie i fakturowanie powierzchni
  • Prawidłowa wentylacja pomieszczeń podczas tapetowania
  • Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i dźwiękowe
  • Materiałoznawstwo i obliczanie zużytego materiału
 • Murowanie
  • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie  położenia elementów murarskich w budynku na podstawie rysunków roboczych
  • wytyczanie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
  • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
  • przygotowywanie zapraw murarskich;
  • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
  • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
  • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
  • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
  • wykonywanie łuków i sklepień;
  • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
  • murowanie gzymsów i attyk;
  • murowanie kominów;
  • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
  • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
  • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
  • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
  • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
 • Przepisy BHP i ppoż na stanowisku pracy

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.