Instalator urządzeń i systemów światłowodowych i TV/SAT

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu instalowania urządzeń i systemów światłowodowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • kwalifikacje pracowników stanowiących zabezpieczenie techniczne,
 • koncesje MSW,
 • typologia i wymagania systemów alarmowych,
 • elektroniczne systemy zabezpieczeń,
 • typologia centrali alarmowych,
 • inteligentne budynki – definicja, realizacje, zabezpieczenia,
 • klasyfikacja prądu i rodzaje jego napięć, rezystancja
 • dobór elementów systemu zabezpieczającego,
 • rodzaje kabli instalacyjnych,
 • wyłącznik nadmiarowo-prądowy,
 • multimetr cyfrowy,
 • lutownica transformatorowa,
 • ściągacz izolacji,
 • manipulator,
 • sygnalizator optyczno-akustyczno-zewnętrzny oraz wewnętrzny,
 • analiza awarii i uszkodzeń,
 • naprawa usterek i uszkodzeń.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.