Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Obsługa komputera i administrowanie systemem
  • Znajomość i obsługa głównych komponentów komputera (myszy, klawiatury, monitora, płyt CD/DVD) oraz sprzętu peryferyjnego (drukarki, pendrive’a, skanera).
  • Historia systemów Windows i umiejętność poruszania się w tym środowisku (XP, Vista, 7).
  • Umiejętność konfigurowania aplikacji (poprawnej instalacji, deinstalacji).
  • Omówienie typów kont użytkowników oraz praw dostępu, administrowanie systemem.
  • Zabezpieczenia antywirusowe.
  • Rozwiązywanie najczęstszych problemów z oprogramowaniem i sprzętem.
 • Poczta elektroniczna, wyszukiwanie i wykorzystanie z informacji oraz multimediów
  • Obsługa poczty elektronicznej (odbieranie, przesyłanie, odpowiadanie na listy elektroniczne, dołączanie i odczytywanie załączników do listów).
  • Korzystanie z Internetu, efektywne sposoby wyszukiwania informacji.
  • Aktywne nawigowanie na stronach internetowych.
  • Odtwarzanie multimediów na stronach internetowych (uruchomienie i nawigowanie po zawartości).
 • Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych
  • Tworzenie nowych dokumentów różnego typu i zarządzanie powstałymi.
  • Edycja tekstu.
  • Podstawowe formatowanie tekstu.
  • Wstawianie ilustracji do plików różnego typu.
  • Tworzenie i formatowanie obiektów graficznych.
  • Tworzenie prezentacji multimedialnych (prezentacja, slajd, szablon, wstawianie obiektów, przeprowadzenie prezentacji).
  • Publikowanie prezentacji.
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • Obsługa aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu.
  • Transfer materiałów multimedialnych do komputera.
  • Przegląd formatów i obróbka materiałów multimedialnych.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • Korzystanie z komputera a zdrowie fizyczne i psychiczne (sposoby unikania chorób wzroku, kręgosłupa, zagrożeń psychicznych).
  • Problem anonimowości kontaktów i ryzyko z tym związane. Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu.
  • Prawa autorskie i możliwość ich naruszania.
 • Podstawy e-nauczania
  • Przegląd platform e-nauczania. Korzystanie z dziennika elektronicznego.
  • Publikowanie treści dydaktycznych.
  • Kontrola aktywności ucznia.
  • Portale edukacyjne: rejestracja, wykorzystanie, pobieranie materiałów.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.