Kurs grafiki komputerowej w pakiecie Adobe

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania graficznego przy pomocy pakietu Adobe, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Teoria grafiki komputerowej
  • Podstawy grafiki komputerowej: pojęcia i definicje.
  • Rodzaje i cechy grafiki komputerowej.
  • Teoria modeli przestrzeni barw (RGB, CMYK).
  • Przegląd typologii formatów graficznych.
 • Tworzenie i edycja obrazów rastrowych
  • Podstawowe operowanie plikami oraz transformowanie obrazu.
  • Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego.
  • Tworzenie podstawowych zaznaczeń oraz dodawanie i odejmowanie zaznaczeń.
  • Podstawy pracy na warstwach.
  • Korekcja barwna obrazu.
  • Malowanie i retusz obrazu.
  • Tworzenie prostych kształtów oraz wstawianie i edycja tekstów.
  • Podstawowe operacje związane z obszarem roboczym: obrót, kadrowanie, zmiana rozmiaru, a także import obrazów.
  • Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego: konfigurowanie siatki i linii pomocniczych, funkcja przyciągania.
  • Tworzenie i zmiana parametrów zaznaczenia (rozmiar, wygładzenie, wtopienie), przekształcenia zaznaczeń.
  • Operacje na warstwach: wyrównywanie, łączenie, scalanie, style warstw.
  • Korekcja barwna obrazu: mieszanie kanałów, zastępowanie kolorów.
  • Malowanie i retusz obrazu oraz stosowanie filtrów obrazu.
  • Tworzenie i edycja kształtów i ścieżek oraz formatowanie i zniekształcenia tekstów; rasteryzacja kształtów wektorowych.
 • Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
  • Podstawowe operacje na plikach: import i eksport obrazów.
  • Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego: linie pomocnicze i siatka konstrukcyjna oraz sterowanie ich parametrami.
  • Praca z obiektami wektorowymi.
  • Operacje na obiektach.
  • Wprowadzanie tekstów i ich edycja.
  • Podstawowe operacje na plikach oraz kontrolowanie dokumentów: wymiary, orientacja i jednostki miary.
  • Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego związane z paletami, nawigacją oraz korzystaniem z przybornika.
  • Praca z obiektami wektorowymi: rysowanie prostych figur, wypełnienia obiektów, zaznaczanie i przemieszczanie, kopiowanie, transformacje położenia.
  • Wprowadzanie i edycja tekstów: rodzaje tekstów, narzędzia.
 • Przygotowanie grafiki do publikacji na ekranie
  • Publikacja obrazu na ekranie a model barw i rozdzielczość.
  • Publikacja obrazu na stronach internetowych.
  • Podział obrazu na mniejsze fragmenty (wykorzystanie narzędzi do cięcia).
  • Optymalizacja grafiki
 • Wydruk z drukarki oraz przygotowanie grafiki do druku
  • Podstawy drukowania.
  • Zastosowanie profilu barw i rozdzielczości adekwatnego do publikacji obrazu na wydruku.
  • Podgląd wydruku i ustawienia rozmiaru papieru oraz orientacji druku.
  • Ustawienia położenia, rozmiaru i skalowania obrazka na stronie.
  • Przygotowanie grafiki do druku: eksportowanie obrazu do formatu PDF.
 • Przetwarzanie wsadowe
  • Automatyczna konwersja rozmiaru wielu obrazów.
  • Automatyczna konwersja rozmiaru i zmian nazw wielu obrazów oraz ustawienia stopnia kompresji.
  • Automatyczne obracanie wielu obrazów.
  • Automatyczna zmiana wielu kolorowych obrazów do trybu odcieni szarości.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.