Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodów z tym związanych.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Energia wiatrowa
  • Podstawowe informacje o energii wiatrowej
  • Parametry wiatru
  • Budowa elektrowni wiatrowej
 • Energia wodna
  • Podstawowe informacje o energii wodnej
  • Parametry wody
  • Budowa i typologia elektrowni wodnych
 • Energia słoneczna
  • Podstawowe informacje o energii słonecznej
  • Parametry słońca
  • Budowa elektrowni słonecznej i instalacji fotowoltaicznej
 • Energia geotermalna
  • Podstawowe informacje o energii geotermalnej
  • Parametry energii geotermalnej
  • Budowa elektrowni geotermalnych
 • Energia biomasy
  • Podstawowe informacje o energii biomasy
  • Parametry energetyczne energii biomasy
  • Technologie wykorzystania biomasy i budowa elektrowni

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.