Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

1. Podstawy pracy w programie AutoCAD

 • Podstawy pracy w programie AutoCAD.
 • Zarządzanie danymi graficznymi.

2. Tworzenie obiektów

 • Rysowanie łatwych obiektów.
 • Kreskowanie, wypełnienie i przykrycie.
 • Obiekty tekstowe.

3. Manipulowanie obiektami

 • Zarządzanie obiektami i ich zaznaczanie.
 • Modyfikowanie elementów.
 • Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie.
 • Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego.
 • Wymiarowanie obiektów.

5. Wydruk

 • Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu.
 • Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru.
 • Ustalanie parametrów wydruku.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.